Herstel van evenwicht

Als de oorzaak van de klachten bekend is, kan gewerkt worden aan het opheffen van de verstoringen. Hiervoor activeer ik het natuurlijke mechanisme in het lichaam dat die verstoring kan opheffen en dus de klachten kan wegnemen.

Middelen die voorgeschreven worden zijn: homeopathische druppels, vitaminen, mineralen, Schüssler celzouten en andere natuurlijke stoffen. Door het middel dat tot herstel moet leiden in de meetkring te brengen, kan ik vooraf al nagaan wat het effect is op de verstoring, wat de beste dosering is en of u het middel kan verdragen. Ik geef dus alleen middelen mee die daadwerkelijk een corrigerend effect hebben.

Daarnaast geef ik ook adviezen, bijvoorbeeld over voeding, die het herstel ten gunste komen.                                                    

Een uitgebreide allergie test en een korte vitamine en mineralen test zijn ook mogelijk.

Additief

Bij klachten is het altijd wenselijk de huisarts en/of uw specialist te consulteren.